[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 13.11.2014. 14:53

Нова референтна каматна стопа, стопа затезне камате и индекс цена на мало за октобар 2014

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 13. новембра 2014. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 8,50% на 8,00%... [Даље]

Вест је објављена: 05.11.2014. 12:33

Семинар Припреме за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа

Семинар о попису и припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама (1-8. децембар 2014) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 21/2014

Број је изашао: 10.11.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Умањење плата корисника јавних средстава
  • Процена непокретности Катастра
  • Кимуналне услуге у систему ПДВ
  • Споразум о признавању прекршаја
  • Рекламације
  • Измене у вези са прометом непокретности и нотарима
  • Ребаланс буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: