АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 6/2019

Број је изашао: 01.03.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Опорезивање имовине у статици
  • (Не)признавање трошкова превоза
  • Усклађени неопорезиви износи
  • Месечни обрачун акцизе
  • Консолидовани извештаји буџетских корисника
  • Порез на добит буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: