[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 29.06.2016. 14:26

Рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину истиче 30. јуна 2016. године у 24 часа

Према обавешењу Агенције за привредне регистре [Даље]

Вест је објављена: 27.04.2016. 13:04

Позив на учешће у пословном тренингу (8.6.2016.) у просторијама СРРС

Предузеће Рачуноводство д.о.о. ће дана 08.06.2016. организовати једнодневни ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ у просторијама Савеза РР Србије, Његошева 19, Београд. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 11-12/2016

Број је изашао: 17.06.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Опорезивање прихода грађана
  • Контролне листе
  • Годишњи одмор
  • Раскид и поништај уговора
  • Складиштење деривата нафте
  • Уношење непокретности у капитал

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: