[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Данас у 11:31

Утврђен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

Закупнина за стан стан у друштвеној, државној и својини грађана, који  користи закупац стана на неодређено [Даље]

Вест је објављена: Данас у 10:31

Посебан информациони систем за пријем финансијских извештаја доступан на сајту Агенције за привредне регистре

 На сајту Агенције за привредне регистре (АПР) објављено је обавештење да је за кориснике омогућен приступ Посебном информационом систему у оквиру Регистра финансијских извештаја [Даље]

Вест је објављена: Јуче у 13:56

Утврђене каматне стопе „ван" дохвата руке

Министар финансија донео је предлог Правилника о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван [Даље]

Вест је објављена: 23.02.2015. 12:56

Одложена обавеза вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини до 28. фебруара 2016. године

Влада Републике Србије, на основу члана 64. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), донела је Уредбу о изменама и допунама Уредбу о евиденцији непокретности у јавној својини... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 4-5/2015

Број је изашао: 03.02.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Утврђивање пореза на добит правних лица за 2014.
  • Утврђивање резултата и пореза на приходе предузетника
  • Завршни рачун корисника буџетских средстава
  • Актуелности

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: