[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 12.01.2017. 10:41

СЕМИНАР: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

од 30. јануара до 9. фебруара 2017. [Даље]

Вест је објављена: 12.01.2017. 09:06

РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

24. фебруар 2017. [Даље]

Вест је објављена: 12.01.2017. 08:28

Позив ауторима за подношење пријава за 48. Симпозијум на Златибору (25-27. мај 2017.)

Програмски одбор  позива све заинтересоване да, у оквиру предложених тема  доставе  пријаву са насловом, структуром и резимеом рада, најкасније до 1. фебруара 2017. године. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 2-3/2017

Број је изашао: 13.01.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - 2016. за привредна друштва, огранке, брокере, задруге, друга правна лица и предузетнике

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: