[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 16.04.2014. 15:06

Рок за подношење ПП ПДВ пријаве за обвезнике за које је порески период календарско тромесечје је 22. април 2014.

Према члану 50. Закона о ПДВ, обвезник за кога је порески период календарско тромесечје подноси пореску пријаву на [Даље]

Вест је објављена: 15.04.2014. 08:08

Дана 12.05.2014. Савез рачуновођа и ревизора Србије организује у дому синдиката, (велика сала) едукацију и панел дискусију

Едукација и Панел дискусија ће се одржати у великој сали Дома синдиката, у Београду, дана 12.05.2014. са почетком у 11:00 часова [Даље]

Вест је објављена: 15.04.2014. 07:35

Састанак подружнице рачуновођа западне Србијe са седиштем у Ивањици

Панел дискусија ће се одржати у сали Скупштине Oпштине Ивањица, 16.04.2014. са почетком у 11:00 часова [Даље]

Вест је објављена: 14.04.2014. 09:18

Дата могућност замене финансијских извештаја за 2013. годину и након 17. априла 2014. године по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама

Агенција за привредне регистре је 11. априла издала појашњење правила према коме је замена финансисјких извештаја после 17. априла [Даље]

Вест је објављена: 12.03.2014. 07:20

XLV СИМПОЗИЈУМ - Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора

Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора
22-24. мај 2014., Златибор [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 8/2014

Број је изашао: 14.04.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Годишњи порез на доходак грађана за 2013. годину
  • Састављање обрасца М–4
  • Шема прекњижавања на нови контни оквир
  • Исправка грешака из претходног периода
  • Тромесечни обрачун акцизе
  • Зараде за време празника
  • Организовање екскурзија

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: