[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 23.10.2014. 14:47

Објављен је најновији Аналитички контни план

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, усклађен са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контонм оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14)  [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 20/2014

Број је изашао: 27.10.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Фискалне касе
  • Разлике између МСФИ за МСП и „пуних“ МСФИ
  • Продужен рок за достављање осталих пореских пријава „електронским“ путем
  • Подстицаји у пољопривреди и Инструкција за извоз хране у Русију
  • Накнаде за формирање резерви нафте
  • Препорука Владе јавним предузећима да уплате 70% добити
  • Продужен рок за упис права јавне својине и одложена примена система КРТ за девизна средства

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: