[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 13:28

Измене и допуне Закона о ПДВ

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР
ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И
ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

26.10 - 2.11.2015.
[Даље]

Вест је објављена: 08.10.2015. 12:58

Промењен је неопорезиви износ дневнице за службени пут у иностранство

Одредбама члана 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник [Даље]

Вест је објављена: 07.10.2015. 09:57

Објављен Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност

У складу са извршеним изменама и допунама Закона о ПДВ, на основу члана 10а став 13. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 19/2015

Број је изашао: 12.10.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Измене ПДВ које се примењују од 15.10.2015.
  • Измене пореског третмана дневница
  • Порески пуномоћник
  • Пословање синдиката
  • Стручно усавршавање запослених
  • Промена износа дневница у јавном сектору

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: