[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 23.10.2014. 14:47

Објављен је најновији Аналитички контни план

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, усклађен са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контонм оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14)  [Даље]

Вест је објављена: 23.10.2014. 10:27

Рок за подношење Захтева за остваривање права на регрес за гориво и Захтева за остваривање права на регрес за ђубриво у 2014. години истиче 20. новембра

Према члану 31. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  (''Сл.гласник РС'', бр.10/13) и  чл. 3. Правилника о условима, начину и  обрасцу захтева за  остваривање права на регрес за гориво... [Даље]

Вест је објављена: 10.10.2014. 12:43

На сајту Управе за спречавање прања новца објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Предложена је, између осталог, измена члана 40 закона и укидање обавезе, да лице овлашћено за обављање послова мора да има лиценцу коју је издавала Управа на основу резулатата стручног испита, за шта се Савез већ дуго залагао. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 19/2014

Број је изашао: 06.10.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Разлике између старог и нових контних оквира
  • ПДВ пријава
  • Закон о заштити потрошача
  • Топли оброк
  • Тромесечни обрачун акцизе
  • Тромесечно извештавање о извршењу буџета и код јавних предузећа
  • Квартално извештавање о јавним набавкама
  • Продужење рока за упис права (јавне) својине

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: