[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 09.04.2015. 12:52

Нова референтна каматна стопа и стопа затезне камате

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 9. априла 2015. године одлуку... [Даље]

Вест је објављена: 01.04.2015. 13:27

Достављање годишњих извештаја за 2014. годину Комисији за хартије од вредности

Према Информацији о достављању годишњих извештаја за јавна друштва коју је дала  Комисија за хартије од вредности 16.03.2015. године, неће бити померања рока за достављање  годишњих извештаја јавних друштава... [Даље]

Вест је објављена: 26.03.2015. 14:51

Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2015. године

Према Саопштењу РЗС, бр, 75 од 25.03.2015. године, просечна зарада у Републици Србији ...

[Даље]

Вест је објављена: 25.03.2015. 08:54

46. Симпозијум на Златибору

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈА

(28-30. мај 2015.) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 8/2015

Број је изашао: 09.04.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Електронска пријава пореза на добит
  • Електронска пријава годишњег пореза на доходак грађана
  • Годишњи извештај о пословању
  • Састављање обрасца М-4
  • Достављање извештаја јавних друштава
  • Празници
  • Објашњења управе за јавне набавке

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: