[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 01.08.2014. 10:58

XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

25-27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија", Златибор [Даље]

Вест је објављена: 01.08.2014. 10:52

XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ПЛАТЕ И ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОД НАРУЧИОЦА
(22-24. септембар 2014.) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 18/2014

Број је изашао: 15.09.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Прописан најновији Контни оквир за привреду
  • Прописани најновији обрасци финансијских извештаја за привреду
  • Могућност признавања укупног стажа за минули рад
  • Пренос и посредовање у промету и закупу непокретности
  • Нотари
  • Подужен рок замене здравствених књижица
  • Регулисан минули рад у јавном сектору
  • Измене закона о државној управи и државним службеницима

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: