[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 25.08.2016. 12:57

Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за [Даље]

Вест је објављена: 06.07.2016. 13:04

XVII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

22 - 24. септембар 2016, Конгресни центар "Србија" [Даље]

Вест је објављена: 05.07.2016. 13:11

XIV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

22 - 24. септембар 2016, хотел "Палисад" [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 14-15/2016

Број је изашао: 29.07.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Контролне листе за рачуновође и ревизоре
  • Накнаде трошкова, друга примања и погодности запосленима
  • Отпремнине
  • Опорезивање нерезидената физичких лица
  • Умањење вредности сталне имовине
  • Ветеринарска делатност

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: