[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 01.12.2016. 07:50

Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за [Даље]

Вест је објављена: 26.10.2016. 14:02

Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

28. новембар - 5. децембар 2016. [Даље]

Вест је објављена: 26.10.2016. 13:48

РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

9. децембар 2016. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 23/2016

Број је изашао: 28.11.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Чување рачуноводствених исправа
  • Кредити и зајмови
  • Обрачун амортизације
  • Опорезивање имовине предузетника
  • Накнада за време незапослености
  • Табела уговора о избегавању двоструког опорезивања

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: