[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 01.08.2014. 11:00

Семинар - РАД И РАДНИ ОДНОСИ

8-9. септембар 2014. [Даље]

Вест је објављена: 01.08.2014. 10:58

XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

25-27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија", Златибор [Даље]

Вест је објављена: 01.08.2014. 10:52

XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ПЛАТЕ И ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОД НАРУЧИОЦА
(22-24. септембар 2014.) [Даље]

Вест је објављена: 22.07.2014. 12:30

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о раду

У „Сл. гласнику РС", бр. 75/14, oд 21. јула 2014, објављен је усвојени Закон о изменама и допунама Закона о раду... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 15-16/2014

Број је изашао: 04.08.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Обрачун пореза и доприноса на: Зараде, накнаде зарада и друга лична примања
  • Ликвидација
  • Уговори о избегавању двоструког опорезивања
  • Контрола фискалних каса

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: