[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 06:26

Минимална зарада за период јул-децембар 2014. године, остаје непромењена

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне зараде за период јул-децембар 2014. [Даље]

Вест је објављена: 25.07.2014. 12:56

Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2014. године и просечној заради исплаћеној у II кварталу 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 204 од 25. јула 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну износи 61.992 динара [Даље]

Вест је објављена: 25.07.2014. 09:47

Исправке гешака при евидентирању пореза од 1. августа 2014. године

Од 1. августа 2014. године, Правилником о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања [Даље]

Вест је објављена: 22.07.2014. 12:30

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о раду

У „Сл. гласнику РС", бр. 75/14, oд 21. јула 2014, објављен је усвојени Закон о изменама и допунама Закона о раду... [Даље]

Вест је објављена: 15.07.2014. 07:01

Индекси потрошачких цена за јун 2014. године

Републички завод за статистику је објавио индексе потрошачких цена за јун 2014. године... [Даље]

Вест је објављена: 11.06.2014. 18:17

Нове стопе доприноса од 1. августа 2014. године

У „Сл. гласнику РС" број 57 од 30. маја 2014. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је ступио на снагу 31. маја 2014. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 14/2014

Број је изашао: 28.07.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Опорезивање зарада и најнижа основица од 1. августа
  • Измене и допуне ЗПППА
  • Царински аспект промета добара са АПКМ
  • Девизно пословање (туристичке услуге, додатне уплате, гаранцијски послови, плаћање у ефективи)
  • Нови Контни оквир и финансијски извештаји за банке
  • Обавеза извештавања јавних предузећа
  • Закон о отклањању последица поплава
  • Службене зграде и репрезентативне непокретности у јавној својини

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: