[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.02.2016. 12:23

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Први циклус континуиране едукације у 2016.(01-11.02.2016.) [Даље]

Вест је објављена: 02.02.2016. 12:16

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ (5 - 12.02.2016.) [Даље]

Вест је објављена: 01.02.2016. 12:59

Посебни информациони систем Агенције за привредне регистре доступан корисницима од 1. фебруара 2016. године

Агенција за привредне регистре (АПР) је на својој интернет страници [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 4-5/2016

Број је изашао: 29.01.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Утврђивање пореза на добит правних лица за 2015.
  • Утврђивање резултата и пореза на приходе предузетника
  • Завршни рачун корисника буџетских средстава
  • Неопорезиви износи од 01.02.2016.
  • Актуелности

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: