[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Данас у 12:30

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о раду

У „Сл. гласнику РС", бр. 75/14, oд 21. јула 2014, објављен је усвојени Закон о изменама и допунама Закона о раду... [Даље]

Вест је објављена: 15.07.2014. 07:01

Индекси потрошачких цена за јун 2014. године

Републички завод за статистику је објавио индексе потрошачких цена за јун 2014. године... [Даље]

Вест је објављена: 11.06.2014. 18:17

Нове стопе доприноса од 1. августа 2014. године

У „Сл. гласнику РС" број 57 од 30. маја 2014. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је ступио на снагу 31. маја 2014. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 13/2014

Број је изашао: 07.07.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Пријава ПДВ у електронском облику
  • Пријава за порез по одбитку и нови Каталог врсте прихода
  • Шпедитерске услуге
  • Уговарање ревизије
  • Полугодишњи извештај јавних друштава
  • Опорезивање нерезидених физичких лица порезом по одбитку
  • Евиденција о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: