[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 29.06.2015. 10:19

Данас - 29. јуна истиче рок за подношење пријаве за порез на добит (ПДП) и плаћање обавезе за порез на добит

У складу са одредбама чл. 63. Закона о порезу на добит правних лица, рок за подношење пореске [Даље]

Вест је објављена: 25.06.2015. 14:39

Уплата накнаде за јавно објављивање финансијских извештаја врши се са „шифром плаћања" 221

Уплата накнада за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације уз финансијске [Даље]

Вест је објављена: 25.06.2015. 13:25

Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 11-12/2015

Број је изашао: 23.06.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Опорезивање прихода грађана
  • Усвајање финансијских извештаја
  • Годишњи одмор
  • Заштита узбуњивача
  • Тромесечни обрачун акцизе

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: