[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 07:32

Начин рада поверилаца и дужника у Централном регистру фактура

Управа за трезор, објавила је одговоре на често постављена питања о начину рада [Даље]

Вест је објављена: 08.02.2018. 14:34

Пореска управа објавила Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ

На сајту Пореске управе објављена је информација којом Пореска управа обавештава ... [Даље]

Вест је објављена: 02.02.2018. 13:05

И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године... [Даље]

Вест је објављена: 29.01.2018. 10:38

Усклађени неопорезиви износи пореза на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2018.

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак [Даље]

Вест је објављена: 29.01.2018. 08:41

Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2017. и просечној годишњој заради у 2017. години

У „Службеном гласнику РС" број 7 од 26. јануара 2018. године објављени [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 6/2018

Број је изашао: 14.02.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Обавеза регистровања фактура и других захтева за плаћање код Управе за трезор
  • Опорезивање имовине у статици
  • Усклађени неопорезиви износи
  • Годишњи и месечни обрачун акцизе
  • Консолидовани извештаји буџетских корисника
  • Порез на добит буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: