[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 24.04.2015. 14:43

Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2015. године

Према Саопштењу РЗС, од 24.04.2015, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту 2015... [Даље]

Вест је објављена: 25.03.2015. 08:54

46. Симпозијум на Златибору

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈА

(28-30. мај 2015.) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 9/2015

Број је изашао: 05.05.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Консолидовани финансијски извештаји
  • Закон о инспекцијском надзору
  • Доприноси оснивача
  • Складиштење нафте
  • Рачуни резидената у иностранству
  • Екскурзије
  • Правилник о попису буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: