[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 14:02

Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

28. новембар - 5. децембар 2016. [Даље]

Вест је објављена: Јуче у 13:48

РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

9. децембар 2016. [Даље]

Вест је објављена: 25.10.2016. 12:41

Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2016. године и просечној заради исплаћеној у III кварталу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику[Даље]

Вест је објављена: 19.10.2016. 12:29

Семинар: НОВИ ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ПДВ

26, 27. и 31. октобар [Даље]

Вест је објављена: 19.10.2016. 10:09

Допис упућен Министарству финансија - "Примедбе и предлози у вези новопрописаних евиденција ПДВ и прегледа обрачуна ПДВ"

Савез РР Србије је 17.10.2016. године упутио Министарству финансија примедбе и предлоге за превазилажење проблема... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 20/2016

Број је изашао: 26.10.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Порески дужник код хипотеке
  • Порески дужник код залоге
  • Порески дужник код извршног поступка
  • Максимална дужина службених путовања у иностранство годишње
  • Обавеза закључења уговора код ино–послова
  • Гаранцијски послови
  • Измењен је Закон о финансирању локалне самоуправе

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: