[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 26.03.2015. 14:51

Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2015. године

Према Саопштењу РЗС, бр, 75 од 25.03.2015. године, просечна зарада у Републици Србији ...

[Даље]

Вест је објављена: 25.03.2015. 08:54

46. Симпозијум на Златибору

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈА

(28-30. мај 2015.) [Даље]

Вест је објављена: 23.03.2015. 09:58

Прописана нова пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана

Министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу... [Даље]

Вест је објављена: 12.03.2015. 15:02

Нова референтна каматна стопа, стопа затезне камате и индекс цена на мало за фебруар 2015

Утврђена је нова референтна каматна стопа... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 7/2015

Број је изашао: 27.03.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Шест деценија Савеза
  • Активирање учинака и робе
  • Привлачење страних инвестиција
  • Годишњи извештаји о отпаду, амбалажном отпаду и посебним токовима отпада
  • Енергетика
  • Издаваоци потврда о резидентности
  • Консолидовани извештаји буџетских корисника
  • Тромесечни извештаји у јавном сектору

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: