[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 25.05.2016. 12:18

Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2016. године

Према Саопштењу РЗС, бр. 126 од 25.05.2016, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу 2016. године ... [Даље]

Вест је објављена: 05.05.2016. 14:44

XLVII СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује 47. традиционални Симпозијум на Златибору од 26. до 28. маја 2016. године [Даље]

Вест је објављена: 27.04.2016. 13:04

Позив на учешће у пословном тренингу (8.6.2016.) у просторијама СРРС

Предузеће Рачуноводство д.о.о. ће дана 08.06.2016. организовати једнодневни ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ у просторијама Савеза РР Србије, Његошева 19, Београд. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 10/2016

Број је изашао: 19.05.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Алтернативни облици плаћања
  • Аконтације пореза на добит
  • Усвајање финансијских извештаја
  • Јемство за пореске обвезнике
  • Нови правилник о садржини Регистра привредних друштава
  • Екскурзије

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: