[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.02.2018. 13:05

И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 12-13/2018

Број је изашао: 11.06.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Опорезивање прихода грађана
  • Регистар стварних власника
  • Превоз путника и терета
  • Отпремнине

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: