[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 27.07.2015. 11:10

Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2015. године и просечној заради исплаћеној у II кварталу 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику[Даље]

Вест је објављена: 17.07.2015. 08:28

Само велика и јавна матична друштва имају обавезу достављања годишњег извештаја о пословању уз консолидоване финансијске извештаје

У вези са достављањем консолидованих финансијских извештаја путем Посебног информационог система АПР-а Министартво финансија је издало мишљење 011-00-748/2015-16 од 13. јула 2015. године... [Даље]

Вест је објављена: 06.07.2015. 10:27

Посебан информациони систем (АПР-а) доступан корисницима за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину

Агенција за привредне регистре објавила је 3. јула 2015. године да је од 3. јула 2015. године у Посебном информационом систему АПР-а омогућено састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 13/2015

Број је изашао: 06.07.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Нови акцизни производи
  • Повезивање стажа
  • Накнада за време незапослености
  • Повраћај пореза и доприноса при запошљавању нових запослених
  • Добијање мишљења од министарстава
  • Уговарање ревизије
  • Новине у платном промету
  • Стање у рачуноводству – узроци и критички осврт

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: