АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 13/2016

Број је изашао: 08.07.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Повраћај пореза и доприноса при запошљавању нових запослених
  • Здравствене картице
  • Доприноси за осниваче
  • Зараде запослених у иностранству
  • Стварни власник прихода
  • Уговарање ревизије
  • Добијање мишљења од министарства

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: