[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 01.08.2014. 11:00

Семинар - РАД И РАДНИ ОДНОСИ

8-9. септембар 2014. [Даље]

Вест је објављена: 01.08.2014. 10:58

XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

25-27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија", Златибор [Даље]

Вест је објављена: 01.08.2014. 10:52

XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ПЛАТЕ И ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОД НАРУЧИОЦА
(22-24. септембар 2014.) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 17/2014

Број је изашао: 01.09.2014.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Прописана форма обрачуна зараде
  • Нови закони о приватизацији и стечају
  • Накнаде трошкова, друга примања и погодности запосленим
  • Отпремнине у привреди и код државних службеника
  • Контни оквир и финансијски извештаји за даваоце лизинга
  • Усклађене накнаде за дуван и токове отпад
  • Платни промет и значај уговора код девизног пословања
  • Јавне набавке у одбрани
  • Измене Контног плана за буџет

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: