[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 19.01.2015. 10:05

Објављени су усклађени динарски износи акциза

Одредбaмa члана 17. став 1. и 5. и члана 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама („Сл. гласник РС", бр. 22/01, ... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИSertifikat izdat 16.4.2014.
Trenutno valjanost proverite na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/racunovodstvo-dooРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 2-3/2015

Број је изашао: 19.01.2015.

У ОВОМ БРОЈУ

  • ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - 2014. за: привредна друштва, огранке, брокере, задруге, друга правна лица, предузетнике
  • ППП пријава
  • Актуелности

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: