Računovodstvena praksa

Највиша основица доприноса
Период примене у 2015.

Износ

Јануар304.910
Фебруар343.695
Март271.040

 


Период примене у 2014.

Износ

Јануар

304.465

Фебруар

350.355

Март

262.190

Април

304.225

Мај

298.910

Јун

315.835

Јул

304.830

Август

309.960

Септембар

311.900

Октобар

314.960

Новембар

304.015

Децембар

309.815

 

 

 

Период примене у 2013.

Износ

Јануар294.570
Фебруар325.825
Март272.235
Април300.995
Maj288.140
Јун321.245
Јул289.605
Август306.995
Септембар304.480
Октобар308.985
Новембар295.810
Децембар300.510

 

Период примене у 2012.

Износ

Јануар

266.195

Фебруар

305.580

Март

254.145

Април

277.525

Мај

280.625

Јун

292.325

Јул

281.030

Август

293.560

Септембар

286.200

Октобар

292.515

Новембар

279.515

Децембар

288.665

 

Период примене у 2011.

Износ

Јануар

239.385

Фебруар

274.740

Март

236.910

Април

246.970

Мај

248.165

Јун

272.660

Јул

245.320

Август

273.080

Септембар

270.820

Октобар

266.425

Новембар

269.190

Децембар

264.720

 

Период примене у 2010.

Износ

Јануар

219.475

Фебруар255.575
Март208.255
Април224.355
Мај232.285
Јун242.625
Јул232.270
Август237.430
Септембар241.970
Октобар235.950
Новембар240.080
Децембар239.110

 

Период примене у 2009.

Износ

Јануар

234.720

Фебруар

269.380

Март

201.225

Април216.765
Мај211.065
Јун226.520
Јул215.915
Август221.230
Септембар226.535
Октобар217.985
Новембар217.885
Децембар220.735


Период примене у 2008.

Износ

Јануар

205.050

Фебруар

240.610

Март

196.655

Април216.090
Мај214.365
Јун226.775
Јул224.175
Август228.040
Септембар230.575

Октобар

231.110

Новембар

230.075

Децембар

239.415Месец (2009.)

Месечна

Годишња

Јануар

0,69%

8,5%

Фебруар

0,63%

Март

0,69%

Април

0,67%

Мај

0,69%

Јун

0,67%

Јул

0,69%

 

 

 

Јануар

0,69%

8,5%

Фебруар

0,63%

Март

0,69%

Април

0,67%

Мај

0,69%

Јун

0,67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste