Računovodstvena praksa

Највиша основица доприноса

 

   

Период примене

Износ

Од 1. јануара до 5. јануара 2018.

328.045

Од 6. јануара до 31. децембра 2018.

329.330

Од 1. јануара до 31. децембра 2019.

341.725

   

АРХИВА 

                             

Период примене у 2017.

Износ

Јануар

315.305

Фебруар

368.205

Март

286.155

Април

324.235

Maj

328.475

Јун

341.230

Јул

324.300

Август

339.285

Септембар

331.255

Октобар

325.470

Новембар

332.190

Децембар

323.010

    

   

 

 

 

Период примене у 2016.

Износ

Јануар

304.565

Фебруар

353.815

Март

278.815

Април

306.395

Мај

315.145

Јун

337.320

Јул

302.600

Август

320.095

Септембар

318.495

Октобар

312.370

Новембар

320.750

Децембар

312.070

 

 

 

Период примене у 2015.

Износ

Јануар

304.910

Фебруар

350.395

Март

271.040

Април

294.960

Мај

295.705

Јун

312.660

Јул

302.435

Август

306.510

Септембар

313.435

Октобар

307.690

Новембар

302.515

Децембар

303.835

 

  

 

 

Период примене у 2014.

Износ

Јануар

304.465

Фебруар

350.355

Март

262.190

Април

304.225

Мај

298.910

Јун

315.835

Јул

304.830

Август

309.960

Септембар

311.900

Октобар

314.960

Новембар

304.015

Децембар

309.815

  

 

Период примене у 2013.

Износ

Јануар

294.570

Фебруар

325.825

Март

272.235

Април

300.995

Maj

288.140

Јун

321.245

Јул

289.605

Август

306.995

Септембар

304.480

Октобар

308.985

Новембар

295.810

Децембар

300.510

 

  

Период примене у 2012.

Износ

Јануар

266.195

Фебруар

305.580

Март

254.145

Април

277.525

Мај

280.625

Јун

292.325

Јул

281.030

Август

293.560

Септембар

286.200

Октобар

292.515

Новембар

279.515

Децембар

288.665

 

 

Период примене у 2011.

Износ

Јануар

239.385

Фебруар

274.740

Март

236.910

Април

246.970

Мај

248.165

Јун

272.660

Јул

245.320

Август

273.080

Септембар

270.820

Октобар

266.425

Новембар

269.190

Децембар

264.720

 

 

Период примене у 2010.

Износ

Јануар

219.475

Фебруар

255.575

Март

208.255

Април

224.355

Мај

232.285

Јун

242.625

Јул

232.270

Август

237.430

Септембар

241.970

Октобар

235.950

Новембар

240.080

Децембар

239.110

 

  

Период примене у 2009.

Износ

Јануар

234.720

Фебруар

269.380

Март

201.225

Април

216.765

Мај

211.065

Јун

226.520

Јул

215.915

Август

221.230

Септембар

226.535

Октобар

217.985

Новембар

217.885

Децембар

220.735

 

 

Период примене у 2008.

Износ

Јануар

205.050

Фебруар

240.610

Март

196.655

Април

216.090

Мај

214.365

Јун

226.775

Јул

224.175

Август

228.040

Септембар

230.575

Октобар

231.110

Новембар

230.075

Децембар

239.415

 

 

Месец (2009.)

Месечна

Годишња

Јануар

0,69%

8,5%

Фебруар

0,63%

Март

0,69%

Април

0,67%

Мај

0,69%

Јун

0,67%

Јул

0,69%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste