Računovodstvena praksa

Највиша основица доприноса

 

Период примене у 2016.

Износ

Јануар

304.565

Фебруар

353.815

Март

278.815

Април

306.395

Мај

315.145

Јун

337.320

 

 

 

    

      

Период примене у 2015.

Износ

Јануар

304.910

Фебруар

343.695

Март

271.040

Април

294.960

Мај

295.705

Јун

312.660

Јул

302.435

Август

306.510

Септембар

313.435

Октобар

307.690

Новембар

302.515

Децембар

303.835

 

Период примене у 2014.

Износ

Јануар
304.465
Фебруар
350.355
Март
262.190
Април
304.225
Мај
298.910
Јун
315.835
Јул
304.830
Август
309.960
Септембар
311.900
Октобар
314.960
Новембар
304.015
Децембар
309.815

 

Период примене у 2013.

Износ

Јануар
294.570
Фебруар
325.825
Март
272.235
Април
300.995
Maj
288.140
Јун
321.245
Јул
289.605
Август
306.995
Септембар
304.480
Октобар
308.985
Новембар
295.810
Децембар
300.510

 

Период примене у 2012.

Износ

Јануар

266.195

Фебруар

305.580

Март

254.145

Април

277.525

Мај

280.625

Јун

292.325

Јул

281.030

Август

293.560

Септембар

286.200

Октобар

292.515

Новембар

279.515

Децембар

288.665

 

Период примене у 2011.

Износ

Јануар

239.385

Фебруар

274.740

Март

236.910

Април

246.970

Мај

248.165

Јун

272.660

Јул

245.320

Август

273.080

Септембар

270.820

Октобар

266.425

Новембар

269.190

Децембар

264.720

 

Период примене у 2010.

Износ

Јануар

219.475

Фебруар
255.575
Март
208.255
Април
224.355
Мај
232.285
Јун
242.625
Јул
232.270
Август
237.430
Септембар
241.970
Октобар
235.950
Новембар
240.080
Децембар
239.110

 

Период примене у 2009.

Износ

Јануар

234.720

Фебруар

269.380

Март

201.225

Април
216.765
Мај
211.065
Јун
226.520
Јул
215.915
Август
221.230
Септембар
226.535
Октобар
217.985
Новембар
217.885
Децембар
220.735


Период примене у 2008.

Износ

Јануар

205.050

Фебруар

240.610

Март

196.655

Април
216.090
Мај
214.365
Јун
226.775
Јул
224.175
Август
228.040
Септембар
230.575

Октобар

231.110

Новембар

230.075

Децембар

239.415Месец (2009.)

Месечна

Годишња

Јануар

0,69%

8,5%

Фебруар

0,63%

Март

0,69%

Април

0,67%

Мај

0,69%

Јун

0,67%

Јул

0,69%

  

АРХИВА

ereste