Računovodstvena praksa

Индекси трошкова живота

Индекси трошкова живота

Месец (2010.)

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

100,6

100,6

Фебруар

100,2

100,8

Март

101,1

102,0

Април

100,6

102,6

Мај

101,3

104,0

Јун

100,0

103,9

Јул

99,8

103,7

Август

101,7

105,5

Септембар

101,1

106,6

Октобар

101,1

107,8

Новембар

101,7

109,6

Децембар

100,7

110,4   

Индекси трошкова живота

Месец (2009.)

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

102,4

102,4

Фебруар

101,3

103,7

Март

100,4

104,2

Април

101,0

105,2

Мај

101,6

106,8

Јун

100,1

106,9

Јул

99,1

106,0

Август

99,9

105,8

Септембар

100,2

106,0

Октобар

99,8

105,8

Новембар

100,8

106,7

Децембар

99,9

106,6

 

 

Индекси трошкова живота

Месец (2008.)

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

100,8

100,8

Фебруар

100,6

101,4

Март

101,6

103,0

Април

101,8

104,9

Мај

101,6

106,5

Јун

100,5

107,0

Јул

98,9

105,8

Август

100,1

105,9

Септембар

100,9

106,8

Октобар

101,9

108,8

Новембар

100,0

108,8

Децембар

99,2

107,9
Индекси трошкова живота

Месец (2007)

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

100,5

100,5

Фебруар

99,8

100,2

Март

100,4

100,6

Април

100,8

101,4

Мај

101,6

103,0

Јун

100,4

103,4

Јул

99,7

103,3

Август

103,0

106,2

Септембар

101,8

108,1

Октобар

100,5

108,6

Новембар

101,6

110,3

Децембар

101,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste