Računovodstvena praksa

Највиша годишња основица за обрачун и плаћање доприноса

 

Основица

Износ

"Сл. гласник РС"

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину

4.100.700

104/18

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

3,951,855

6/19

 

 

 АРХИВА

 

ОсновицаИзнос"Сл. гласник РС"

Највиша годишња основица за 2017. годину

3.793.175

2/18 и 7/18

Процењена највиша годишња основица за 2018. годину

3.942.693

10/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste