Računovodstvena praksa

Највише годишње основице за обрачун и плаћање доприноса

 


ОсновицаИзнос"Сл. гласник РС"

Највиша годишња основица за 2016. годину

3.808.440

7/17

Процењена највиша годишња основица за 2017. годину

3.953.503

7/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste