Računovodstvena praksa

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

 

 У "Сл. гласнику РС", бр 68/18 од 7. септембра 2018. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у државној (јавној) и друштвеној својини који за период јул-децембар 2018. године износи 0,220237.

      

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.

     

 У "Сл. гласнику РС", бр 10/18 од 7. фебруара 2018. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у државној (јавној) и друштвеној својини који за период јануар-јул 2018. године износи 0,217848.

      

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.

     

У "Сл. гласнику РС", бр 75/2017 од 4. августа 2017. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у државној (јавној) и друштвеној својини који за период јул - децембар 2017. године износи 0,210076.

      

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.

 

У "Сл. гласнику РС", бр 13/2017 од 24. фебруара 2017. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у државној (јавној) и друштвеној својини који за период јануар - јун 2017. године износи 0,209862.

      

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.

 

У "Сл. гласнику РС", бр 77/2016 од 14. септембра 2016. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар 2016. године износи 0,201272.

У "Сл. гласнику РС", бр 9/2016 од 5. фебруара 2016. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јануар - јун 2016. године износи 0,203107.

У "Сл. гласнику РС", бр 69/2015 од 7. августа 2015. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар 2015. године износи 0,193009.

   

У "Сл. гласнику РС", бр 22/2015 од 27. фебруара 2015. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јануар - јун 2015. године износи 0,203295.

У "Сл. гласнику РС", бр 24/2014 од 28. фебруара 2014. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јануар - јун 2014. године износи 0,20067.

У "Сл. гласнику РС", бр 78/2013 од 3. септембра 2013. године објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар 2013. године износи 0,191147.

   

У "Сл. гласнику РС", бр 14/2013 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период  јануар - јун 2013. године износи 0,189263.

У "Сл. гласнику РС", бр 80/2012 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период  јул - децембар  2012. године износи 0,180152.

   

У "Сл. гласнику РС", бр 8/2012 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јануар - јун 2012. године износи 0,175955.

  

У "Сл. гласнику РС", бр 60/2011 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар  2011. године износи 0,163125.

 

У "Сл. гласнику РС", бр 7/2011 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јануар - јун 2011. године износи 0,156696.


У "Сл. гласнику РС", бр 54/2010 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар 2010. године износи 0,147522.

 

У "Сл. гласнику РС", бр 6/2010 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јан - јун 2010. године износи 0,144723.

 

У "Сл. гласнику РС", бр 83/09 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар 2009. године износи 0,138183.

У "Сл. гласнику РС", бр 7/09 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јануар-јун 2009. године износи 0,133631.

У "Сл. гласнику РС", бр 76/08 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул-децембар 2008. године износи 0,1225.

У "Сл. гласнику РС",, бр 17/08 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за  период јануар-јун 2008. године износи 0,1133036.

АРХИВА

ereste