Računovodstvena praksa

Основице на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање - примена од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019.

   
   

Ред. 
бр.

% утврђен Одлуком

Номинални износи у динарима

1.

35%

23.921

2.

40%

27.338

3.

54%

36.906

4.

65%

44.424

5.

80%

54.676

6.

87%

59.460

7.

115%

78.597

8.

127%

86.798

9.

155%

105.935

10.

200%

136.690

11.

300%

205.035

12.

400%

273.380

13.

500%

341.725

АРХИВА

ereste