Računovodstvena praksa

Основице на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање - примена од 1. маја 2017.

 


   


 

Ред. 
бр.

% утврђен Одлуком

Номинални износи у динарима

1.

35%

21.906

2.

40%

25.035

3.

54%

33.798

4.

65%

40.682

5.

80%

50.070

6.

87%

54.452

7.

115%

71.976

8.

127%

79.487

9.

155%

97.011

10.

200%

125.176

11.

300%

187.764

12.

400%

250.352

13.

500%

312.940

АРХИВА

ereste