Računovodstvena praksa

Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензуси за остваривање права на дечији додатак

РЕШЕЊЕ
о номиналним износма права на финансијску подршку породици са децом и
цензусима за остваривање права на дечији додатак
(Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 12.5.2017.)

 

     

I

Номинални износи права*

Редован износ

Увећан износ

1.

Родитељски додатак од 01. априла 2017. до 30. септебмра 2017.

 

- за прво дете - једнократно
- за друго дете - 153.857,09 у 24 рате
- за треће дете - 276.930,09 у 24 рате
- за четврто дете - 369.236,22 у 24 рате

39.345,83
рата - 6.410,71
рата - 11.538,75
рата - 15.384,84

 

2.

Дечији додатак од 1. априла 2017. до 30. септембра 2017.
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.749,95

3.574,94

3.

Новчана помоћ мајкама избеглицама за април 2017.

9.854,25

 

II

Цензус за остваривање права на дечији додатак за мај 2017.

а.

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.622,13

10.346,56

б.

Цензус за остварене приходе од пољопривреде
- члан 19. став 1. тачка 1. Закона
- члан 19. став 1. тачка 2. Закона


2,85
6,64


3,41
7,97

      


На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечијег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечији додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

 

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% просечне зараде у РС, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица ("Сл. гласник РС", бр. 36/04).

 

Решење се доставља Службама дечије заштите у општинама, односно градовима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste