АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 13/2017

Број је изашао: 06.07.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Допринос за осниваче
  • Примања директора
  • Зараде запослених у иностранству
  • Запошљавање млађих од 18 година
  • Уговарање ревизије
  • Грешке у јавним набавкама

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: