АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ



РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 4-5/2019

Број је изашао: 14.02.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Утврђивање пореза на добит правних лица за 2018.
  • Утврђивање резултата и пореза на приходе предузетника
  • Завршни рачун корисника буџетских средстава
  • Актуелности

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: