Обавештење Пореске управе за паушалце

Пореска управа је данас (27. марта 2017. године) на свом сајту http://www.purs.gov.rs/ у делу „Новости" објавила „Обавештење за обвезнике који порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају на паушално утврђени приход" које се може прочитати на следећем линку:

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4061/obavestenje-za-obveznike-koji-poreze-i-doprinose-za-obavezno-socijalno-osiguranje-placaju-na-pausalno-utvrdjeni-prihod.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste