Информација о просечној заради у септембру 2008. године

    

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 295 од 22.10.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру износи 46.015 динара. Исплаћена зарада у септембру номинално је мања од исплаћене зараде у августу за 0,45 % а реално за  1,34%.
  
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру износи 32.969 динара и номинално је мања од исплаћене зараде у августу за 0,49% а реално за 1,38%

 
Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

 Септембар  2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

46.015

32.969

Привреда

43.837

31.489

Ванпривреда

50.007

35.683На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар  од 46.015 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2008. године у износу од 230.075 динара (46.015 х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за септембар биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste