Најнижа основица за обрачун и плаћање доприноса oд 1. новембра 2008. године

Нова најнижа основица за обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, која се примењује од 1. новембра 2008. године, износи 16.141,00 динара.

  

Према члану 37. Закона о доприносима, најнижу основицу је утврдио и објавио министар финансија, а износи 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у претходном кварталу. Просечна зарада у Републици у трећем кварталу 2008. год износи 46.117,00 динара, а најнижа основица 16.141,00 (46.117,00 x 35%).

  
Износ најниже основице од 16.141,00 дин. биће објављен у наредном броју "Службеног гласника РС", а примењује се од 1. новембра 2008. до 31. јануара 2009. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste