Информација о просечној заради у новембру 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 353 од 22.12.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру износи 46.944 динара. Исплаћена зарада у новембру номинално је мања од исплаћене зараде у октобру за 1,96 % и реално такође мања за 1,96%.
  

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру износи 33.613 динара. У
 односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру  номинално је мања за 2,03% и реално такође мања за 2,03%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

 Новембар  2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

46.944

33.613

Привреда

44.177

31.703

Ванпривреда

51.910

37.040На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар
 од 46.944 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јануара 2009. године у износу од  234.720 динара (46.944х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за новембар биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste