Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота

Према саопштењу Републичког завода за статистику број 30. од 12.2.2008. године утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јануару 2008. године у односу на децембар 2007. године и у односу на јануар 2007. године.

 

Према овом саопштењу утврђени су следећи индекси:

 

1. Индекс цена на мало:

Јануар 2008/децембар 2007

100,9

Јануар 2008/јануар 2007

110,7


2. Индекс трошкова живота

Јануар 2008/децембар 2007

100,8

Јануар 2008/јануар 2007

112,3

 

  

Утврђена је стопа затезне камате за јануар у износу од 1,4045.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste