Објављени су усклађени динарски износи акциза и усклађени износи накнада и посебне накнаде

У «Службеном гласнику РС» број 18/08 од 14.02.2008. године објављени су усклађени динарски износи акциза које су прописане Законом о акцизама и усклађени износи накнаде и посебне накнаде које су прописане Законом о дувану.

  

О усклађивању динарскиих износа акциза и накнада писали смо у Рачуноводственој пракси број 7/08 . Указали смо у тексту да усклађени износи акциза и накнада ступају на снагу и примењују се од наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику РС» и да ћемо о томе обавестити претплатнике на интернет сајту www.praksa.co.yu

 

Како су усклађени износи акциза и накнада објављени 14.02.2008. године у «Службеном гласнику РС» број 18/08 то значи да усклађени износи ступају на снагу од 15.02.2008. године и да су од овог датума обвезници акциза дужни да обрачунају акцизу према новим усклађеним износима акциза а да подносиоци захтева за упис у одговарајуће регистре прописане Законом о дувану као и за добијање дозволе уплате усклађене износе накнада .

 

Усклађени износи акциза и накнада који се примењују од 15. фебруара су:

 

1. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА

из члана 9, 12, 12а и 40а став 2. тачка1) Закона о акцизама

 

Ред.бр.

Акцизни производ

Усклађени динарски износи акциза по јединици мере

1

Деривати нафте

1.1.

Све врсте моторног бензина

35,91 дин/лит

1.2.

Све врсте дизел горива

дин/лит

19,10 дин/лит

1.3.

Остали деривати нафте

40 , 92 дин/кгр

1.4.

Течни нафтни гас

11,01 дин/кгр

2.

Дуванске прерађевине

2.1.

Цигарете које су произв e дене у земљи и цигарете из увоза

8,48 дин/пак

3.

Алкохолна пића

3.1.

Ракије од:

- воћа, грожђа и специјалне ракије

- житарица и осталих пољопривредних сировина

74,30 дин/лит

1 88 , 5 0 дин/лит

3.2.

Жестока алкохолна пића и ликери

 

1 2 0, 82 дин/лит

3.3.

Нискоалкохолна пића

1 2 , 41 дин/лит

4.

Пиво

1 2 , 41 дин/лит

 

2. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА

 

Усклађени износи накнаде из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона, износе:

 

за упис у Регистар произвођача дуванских производа11.740.953,17 динара
за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима5.870.477,11 динара
за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима8.452,00 динара
за упис у Регистар увозника дувана, ферментисаног дувана, односно дуванских производа5.870.477,11 динара

 

Усклађени износи накнада објављени су у «Службеном гласнику РС» број 18/08 од 14.02.2008. године и ступају на снагу од 15.02.2008. године.   

 

 

3. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОС ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ

из члана 70. став 2. Закона о дувану

 

Усклађени износ посебне накнаде за издавање контролних акцизних маркица за цигарете из члана 70. став 2. Закона, износи 1,18 динара

 

Усклађени износ посебне накнаде објављен је у «Службеном гласнику РС» број 18/08 од 14.02.2008. године и ступа на снагу од 15.02.2008. године.   


АРХИВА ВЕСТИ

ereste