Објављени су подаци о просечној заради у јануару 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 21.02.2008. године просечне зараде по запосленом у Републици Србији у јануару 2008. године исносе, и то:

 

Јануар 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

39.331,00

28.230,00

Привреда

38.209,00

27.516,00

Ванпривреда

41.453,00

29.582,00


АРХИВА ВЕСТИ

ereste