Донета је одлука о износима најпопуларнијих цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Одредбама члана 40а, 40б, 40г и 40д Закона о акцизама утврђени су износи акциза на дуванске прерађевине а одредбом члана 10. прописана је минимална акциза која се плаћа на дуванске прерађевине и уређен начин плаћања акцизе у случајевима када минимална акциза није једнака утврђеном износу акциза. Mинимална акциза обрачунава се и плаћа у ситуацимјама када је обрачуната акциза на цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине из члана 40а, 40б, 40г и 40д Закона, мања од минималне акцизе утврђене овим законом.

   

Минималну акцизу утврђује Влада Републике Србије два пута годишње на основу података о најпопуларнијим ценама за одређене ценовне категорије дуванских прерађевина које имају највећи обим продаје у Републици  у протеклом полугодишту. Износе најпопуларнијих цена предлаже Управа за дуван на основу свих објављених малопродајних цена цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина у «Службеном гласнику Републике Србије» и обима продаје у претходном полугодишту.

   

Влада Републике Србије донела је 28.02.2008. године Одлуку о износима најпопуларнијих  цена и минималних акциза за дуванске прерађевине. Одлука је  објављена у «Службеном гласнику РС» број 23/08 а ступа на снагу 01.03.2008. године.

   

Одлуком Владе прописани су следећи износи најпопуларнијих цена и минималне акцизе:

  

Врста дуванске прерађевине

Јединица мере

Износ најпопуларније цене

Износ минималне акцизе

Цигарете

Пак.

55,00

26,63

Цигаре и цигарилоси

Цигаре

Ком

3 4 ,00

1 1,22

Цигарилоси

Ком

6,50

2,15

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине

Резани дуван

Кг.

3.575,00

1.180,00

Дуван за лулу

Кг.

6.400,00

2.11 2,00

Дуван за жвакање

Кг.

-

-

Бурмут

Кг.

15.000,00

4.950,00


АРХИВА ВЕСТИ

ereste