Информација о просечној заради у марту 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 18.04.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту износи 42.873 динара. Исплаћена зарада у марту номинално је мања од исплаћене зараде у фебруару за 0,80% а реално за 2,36%.

    

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту износи 30.809 динара и номинално је мања од исплаћене зараде у фебруару за 0.56% а реално за 2,13%.

    

 Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

 

Март 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

42.873,00

30.809,00

Привреда

40.135,00

28.929,00

Ванпривреда

47.992,00

34.325,00

    

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март од 42.873 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. маја 2008. године у износу од 214.365 динара (42.873 х 5).

 

  

Према истом Саопштењу Републичког завода за статистику просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у периоду јануар - март 2008 године износи 41.803 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste