Информација о просечној заради у априлу 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 130 од 21.05.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу износи 45.355 динара. Исплаћена зарада у априлу номинално је већа од исплаћене зараде у марту за 5,79% а реално за 3,92%.    

  

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу износи  32.562 динара и номинално је већа од исплаћене зараде у марту за 5,69% а реално за 3,82%    

   

 Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

 

   Април 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

45.355

32.562

Привреда

42.747

30.790

Ванпривреда

50.218

  35.865

      

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април од 45.355 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јуна 2008. године у износу од 226.775 динара (45.355 х 5).

 

Подаци о исплаћеној заради за април биће објављени у наредном броју "Службеног гласника"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste