Утврђени су индекси цена на мало и индекс трошкова живота у мају

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 141. од 30.05.2008. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у мају 2008. године:

 

 

Мај / Април 2008

Од 1. јануара до краја маја

Индекси цена на мало

101,1

105,0

Индекси трошкова живота

101,6

106,5

 

 Затезна камата за мај/јун износи 1,6055%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste