Информација о просечној заради у мају 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 165 од 20.06.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају износи 44.835 динара. Исплаћена зарада у мају номинално је мања од исплаћене зараде у априлу за 1,15 % а реално за 2,71 %.
  
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају износи 32.147 динара и номинално је мања од исплаћене зараде у априлу за 1,27% а реално за 2,82%

     
Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

  Мај 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

44.835

32.147

Привреда

41.915

30.136

Ванпривреда

50.233

  35.867На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април од 44.835 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2008. године у износу од 224.175 динара (44.835 х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за мај биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"

АРХИВА ВЕСТИ

ereste