Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јуну

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 176. од 30.06.2008. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јуну 2008. године:

 

 

Јун / Мај 2008

Од 1. јануара до краја јуна

Индекси цена на мало

101,0

106,1

Индекси трошкова живота

100,5

107,0

 

 Затезна камата за јун/јул износи 1,5050%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste