Објављен је износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање

Министар финансија утврдио је да је износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање 15.843 дин.

    

Износ најниже основице објављен је у "Службеном Гласнику РС." бр 71/2008 и примењиваће се од 1. авугста до 31. октобра 2008. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste