Утврђена је и објављена минимална акциза на дуванске прерађевине

Одредбама члана 40а, 40б, 40г и 40д Закона о акцизама («Сл. гласник РС» број 22/01, ...и  61/07 - у даљем тексту: Закон) утврђени су износи акциза на поједине врсте дуванских прерађевина а одредбом члана 10. прописана је минимална акциза која се плаћа на дуванске прерађевине и уређен начин плаћања акцизе у случајевима када минимална акциза није једнака утврђеном износу акциза.

    

Минималну акцизу утврђује Влада Републике Србије два пута годишње, и то у периоду од 1. до 31. јула и у периоду од 1. до 31. јануара, на основу података о износима најпопуларнијих цена за одређене ценовне категорије дуванских прерађевна које имају највећи обим продаје у Републици у протеклом полугодишту.

   

Сагласно одредби члана 10. став 4. и 6. Закона и одредби члана 4. став 1. Уредбе, Влада Републике Србије донела је Одлуку о износима најпопуларнијих цена  и минималних акциза за дуванске прерађевине. Према овој одлуци износи најпопуларнијих цена и минималних акциза за цигарете, цигаре, цигарилосе, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина су:

 

Врста дуванских прерађевина

Износ најпопуларније цене

Износ минималне акцизе

Цигарете

60,00 дин/пак.

28,28 дин/пак.

Цигаре и цигарилоси:

 

 

- цигаре

34,00 дин/ком .

11,22 дин/ком.

- цигарилоси

7,75 дин/ком .

2, 56 дин/ком.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

- резани дуван

3.575,75 дин/кг

1.180,00 дин/кг

- дуван за лулу

6.400,00 дин/кг

2. 112,00 дин/кг

- дуван за жвакање

-

-

- бурмут

15.000,00 дин/кг

4.950,00 дин/кг

 

Одлука о износима најпопуларнијих цена  и минималних акциза за дуванске прерађевине објављена је у «Службеном гласнику РС» број  73/08 а ступа на снагу 2. августа 2008. године


АРХИВА ВЕСТИ

ereste