Информација о просечној заради у августу 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 264 од 19.09.2008. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу износи 46.222 динара. Исплаћена зарада у августу номинално је већа од исплаћене зараде у јулу за 0,23 % а реално за  0,13%.
  
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу износи 33.131динара и номинално је већа од исплаћене зараде у јулу за 0,22% а реално за 0,12%

     
Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

  Август 2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

46.222

33.131

Привреда

43.927

31.583

Ванпривреда

50.458

35.989На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август од 46
.222 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2008. године у износу од 231.110 динара (46.222 х 5).
  
Подаци о исплаћеној заради за авугст биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste