Информација о просечној заради у децембру 2008. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 15 од 22.01.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру износи 53.876 динара. Исплаћена зарада у децембру номинално је већа од исплаћене зараде у новембру за 14,77 % и реално такође већа за 15,70%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру износи 38.626 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру номинално је већа за 14,91% и реално такође већа  за 15,84%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар  2008

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

53.876

38.626

Привреда

49.191

35.400

Ванпривреда

62.232

44.382


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар од 53.876  динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.фебруара 2009. године у износу од  269.380 динара (53.876х 5).

  

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за четврти квартал 2008. године, за друго полугодиште 2008 године и за 2008 годину.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За четврти квартал 2008 године

49.565

35.514

За друго полугодиште 2008 године

47.837

34.281

за 2008 годину

45.674

32.746


  
Подаци о исплаћеној заради за децембар биће објављени у наредном броју "Службеног гласника РС"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste