Информација о просечној заради у септембру 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  294 од 26.10.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру износи 43.577динара. Исплаћена зарада у септембру 2009 године номинално је на истом нивоу као и просечно исплаћена зарада у августу  2009 године, док је реално мања за 0,3%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру 2009. године износи 31.319 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2009. године номинално је мања за 0,1% а реално је мања  за 0,4%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Септембар 2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

43.577

31.319

Привреда

40.114

28.939

Ванпривреда

51.069

36.469


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар од 43.577 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2009. године у износу од 217.885 (43.577 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste