Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у октобру 2009.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 297 од 30.10.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у октобру  2009. године:

 

   

Октобар 2009/ Септембар 2009

Октобар2009/ Децембар2008

Индекси цена на мало

99,9

109,3

Индекси трошкова живота

99,8

105,8

   

Затезна камата за октобар/новембар износи 0,5000%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste