Минимална зарада за период јануар-јун 2009. године

На седници одржаној 30. јануара 2009. године, Социјално-економски савет Републике Србије донео је Одлуку о минималној заради без пореза и доприноса за период јануар-јун 2009. године, која износи 87 динара (нето) по радном часу.

  

Наведени износ минималне зараде примењује се за све исплате заосталих минималних зарада, без обзира на то за који месец се врши исплата минималне зараде.

   

У „Рачуноводственој пракси" бр. 6/09, која данас излази из штампе, биће објављен детаљан напис у вези са обрачуном и исплатом минималне зараде по новоутврђеном износу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste