Информација о просечној заради у јануару 2009. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 45 од 25.02.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару износи 40.245 динара. Исплаћена зарада у јануару 2009 године номинално је мања од исплаћене зараде у децембру 2008 године за 15,9 % и реално такође мања за 17,9%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару 2009. године износи 28.877 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2008. године номинално је мања за 15,9% и реално такође мања  за 17,9% .


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

Јануар  2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

40.245

28.877

Привреда

38.153

27.447

Ванпривреда

44.844

32.020


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар
 од 40.245 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.марта 2009. године у износу од 201.225 динара (40.245х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste