2. март – крајњи рок за предају финансијских извештаја за 2008. годину

На конференцији за новинаре, која је одржана 25. фебруара 2009. године, Ружица Стаменковић, директор Одељења за регистре и бонитет, саопштила је да је НБС продужила рок за достављање финансијских извештаја за 2008. годину са 28. фебруара, на 2. март 2009. године. 

У Упутству о начину достављања финансијских извештаја за 2008. годину НБС, које смо објавили у  Рачуноводственој пракси бр. 2-3/09, страна 12,  а које је сачинила НБС - Одељење за регистре и бонитет, као крајњи рок за предају финансијских извештаја наведен је 28. фебруар 2009. године, што је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС", 46/06). С обзиром на то да 28. фебруар пада у суботу и да је Агенција за привредне регистре померила рок за предају финансијских извештаја на 2. март 2009. године, јер је 28. фебруар нерадни дан за Агенцију, НБС је такође померила рок за предају финансијских извештаја на 2. март 2009. године. Према томе, крајњи рок за предају финансијских извештаја НБС и Агенцији за привредне регистре је понедељак 2. март 2009. године. Напомињемо да је, за достављање финансијских извештаја НБС, 2. март 2009. године крајњи рок за предају финансијских извештаја пошти, а за Агенцију за привредне регистре, 2. март 2009. године је крајњи рок до којег финансијски извештаји треба да стигну у Агенцију.

Подсећамо да се финансијски извештаји НБС достављају искључиво поштом, док се Агенцији за привредне регистре финансисјки извештаји могу послати поштом или предати организационој јединици Агенције.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste