Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у фебруару 2009. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 47 од 27.02.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у фебруару 2009. године:

   

Фебруар 2009/ Јануар 2009

Индекси цена на мало

102,3

Индекси трошкова живота

101,3

   

Затезна камата за фебруар/март износи 2,8115%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste