Информација о просечној заради у марту 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 76 од 24.04.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту износи 42.213 динара. Исплаћена зарада у марту  2009 године номинално је мања од исплаћене зараде у фебруару 2009 године за 2,6 % а реално је мања за 3,0%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту 2009. године износи 30.362 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2009. године номинално је мања за 2,4% а реално је мања  за 2,8% .


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Март   2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

42.213

30.362

Привреда

38.032

27.485

Ванпривреда

51.624

36.839


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март
 од 42.213 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.маја 2009. године у износу од  211.065 (42.213х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste