Прописан је рачун за уплату средстава од привременог смањења плата

Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 37/09), који је ступио на снагу 23. маја 2009. године, прописан је рачун за уплату средстава од привременог смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору, и то:

 

Рб из прилога 1.

Рачун

Опис

Ознака основа плаћа-ња

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позива на број одобрења

Приходи по припадности

1

2                     

3

4

5

6

7

473а

840-745124843-08

Средства од привременог смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору

53

1

 

4

 

На новоотворени рачун вршиће се уплата средстава прикупљених по Закону о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 31/09). Начин и поступак смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору ближе су уређени Уредбом о начину и поступку смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору , која је објављена у „Сл. гласнику РС", бр. 37/09, а ступила је на снагу 23. маја 2009. године. Опширније у вези са доношењем ове уредбе погледати напис у Рачуноводственој пракси бр. 12/09.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste