Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јуну 2009.

 

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 174 од 30.06.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јуну 2009. године:

Јун 2009/Мај 2009

Јун 2009/Децембар 2008

Индекси цена на мало

100,4

109,1

Индекси трошкова живота

100,1

106,9

Затезна камата за јун/јул износи 0,9020%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste