Информација о просечној заради у јулу 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  231 од 25.08.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу износи 45.307 динара. Исплаћена зарада у јулу 2009 године номинално је већа од исплаћене зараде у јуну 2009 године за 2,4 % а реално је већа за 3,3%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу 2009. године износи 32.553 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2009. године номинално је већа за 2,5% а реално је већа  за 3,4%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Јул 2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

45.307

32.553

Привреда

42.055

30.333

Ванпривреда

52.238

37.284


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул
 од 45.307 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. септембра 2009. године у износу од  226.535 (45.307 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste