Минимална зарада за период јул - децембар 2009. године утврђена је у износу од 87,00 динара (нето)

На основу члана 112. тачка 2. Закона о раду и члана 43. став 1. Закона о Влади, Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне зараде за период јул - децембар 2009. године.

Минимална зарада без пореза и доприноса, за период јул - децембар 2009. године износи 87,00 динара (нето), по радном часу. Дакле, износ минималне зараде није повећан, односно утврђен је исти износ минималне зараде који је био у примени од почетка 2009. године.  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste