Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у августу 2009.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 234 од 31.08.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у августу 2009. године:

 

 

Август 2009/Јул 2009

Август 2009/Децембар 2008

Индекси цена на мало

100,1

109,1

Индекси трошкова живота

99,9

105,8

   

Затезна камата за август/септембар износи 0,6005%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste