Информација о просечној заради у августу 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  264 од 25.09.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу износи 43.597динара. Исплаћена зарада у  августу 2009 године номинално је мања од исплаћене зараде у јулу 2009 године за 3,8 % а реално је мања за 3,7%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу 2009. године износи 31.338 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2009. године номинално је мања за 3,7% а реално је мања  за 3,6%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Август 2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

43.597

31.338

Привреда

40.074

28.915

Ванпривреда

51.265

36.612


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август од 43.597 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2009. године у износу од  217.985 (43.597 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste