Информација о просечној заради у децембру 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 14 од 25.01.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру износи 51.115 динара. Исплаћена зарада у децембру номинално је већа од исплаћене зараде у новембру за 16,4 % и реално  већа за 16,5%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру износи 36.789 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру номинално је већа за 16,5% и реално  већа  за 16,6%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар  2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

51.115

36.789

Привреда

46.539

33.649

Ванпривреда

60.422

43.174


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар
 од 51.115  динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.фебруара 2010. године у износу од  255.575 динара (51.115 х 5).

  

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за четврти квартал 2009. године, за друго полугодиште 2009 године и за 2009 годину.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За четврти квартал 2009 године

46.341

33.334

За друго полугодиште 2009 године

45.097

32.418

за 2009 годину

44.147

31.733


АРХИВА ВЕСТИ

ereste