Утврђена је нова референтна каматна стопа

 

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 11. новембра 2010 године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа повећава са 9,50% на 10,50%. Референтна каматна стопа од 10,50% примењује се од  11. новембра 2010. године.

  

Собзиром да се есконтна стопа утврђује у висини 100% референтне каматне стопе, која сада износи 9,50%, то значи да је есконтна стопа од 11. новембра 2010. године 10,50%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 25,50%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste