Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у новембру 2010.

  

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 337 од 30.11.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у новембру 2010. године:

   

 

Новембар 2010/ Октобар 2010

Новембар 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,8

110,8

Индекси трошкова живота

 101,7

109,6

   

Затезна камата за новембар- децембар  2010 године износи 2,3090%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste