Предложене измене и допуне Закона о ПДВ

Влада Републике Србије утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност и упутила га Народној скупштини на усвајање по хитном поступку.

Предложеним изменама, прописује се опорезивање промета:

    • јужног воћа,

    • персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални рачунари и

    • смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима,


по општој стопи ПДВ од 18%,
уместо по посебној стопи како је сада прописано.


Ово су и једине предложене измене Закона о ПДВ. Према образложењу предлагача, разлози за измену Закона о ПДВ су буџетске природе.


Након евентуалног усвајања предложених измена, обвезници који врше промет наведених добара и услуга имаће обавезу промене пореских стопа у меморији фискалне касе и др., о чему ћемо благовремено писати у Рачуноводственој пракси. 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste