Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јануару 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 32 од 12.02.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јануару 2010. године:

 

   

Јануар 2010 / Децембар 2009

Јануар 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

100,8

100,8

Индекси трошкова живота

100,6

100,6

   

Затезна камата за  јануар 2010/фебруар 2010 године износи 1,3040%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste