Информација о просечној заради у јануару 2010. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 43 од 25.02.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару 2010 године износи 41.651 динар. Исплаћена зарада у јануару номинално је мања од исплаћене зараде у децембру за 18,5 % и реално  мања за 19,0%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару износи 29.929 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру номинално је мања за 18,6% и реално  мања  за 19,1%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у јануару дајемо у прегледу који следи:   

 

    јануар  2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

41.651

29.929

Привреда

40.635

29.921

Ванпривреда

43.741

31.240


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар
 од 41.651 динар, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.марта 2010. године у износу од  208.255 динара (41.651 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste