Утврђена је нова референтна каматна стопа

Монетарни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 8. априла, 2010 године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа смањује са 9,00% на 8,50%.

 

Референтна каматна стопа од 8,50% примењује се од 8. априла 2010. године.
 
Собзиром да се есконтна стопа утврђује у висини 90% референтне каматне стопе, која сада износи 8,5%, то значи да је есконтна стопа од 8. априла 2010. године 7,65%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 22,65%

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste