Информација о просечној заради у марту 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 106 од 26.04.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту 2010 године износи 46.457 динара. Исплаћена зарада у марту номинално је већа од исплаћене зараде у фебруару за 3,5 % а реално  већа за 2,4%. 

    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту износи 33.508 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару номинално је већа за 3,6% а реално  већа  за 2,5%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у марту дајемо у прегледу који следи:
   

 

    март  2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

46.457

33.508

Привреда

43.337

31.334

Ванпривреда

52.731

37.881


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март
 од 46.457 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.маја 2010. године у износу од  232.285 динара (46.457 х 5). У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за први квартал 2010. године,.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За први квартал 2010 године

44.312

31.914

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste