Информација о просечној заради у априлу 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 137 од 25.05.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу 2010 године износи 48.525 динара. Исплаћена зарада у априлу номинално је већа од исплаћене зараде у марту за 4,5 % а реално већа за 3,8%. 


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу износи 34.952 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту  номинално је већа за 4,3% а реално  већа  за 3,6%

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у априлу дајемо у прегледу који следи: 

    

     април  2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

48.525

34.952

Привреда

45.857

33.152

Ванпривреда

53.850

38.544


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април
 од 48.525 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јуна 2010. године у износу од  242.625 динара (48.525 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste