Информација о просечној заради у јуну 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 217 од 26.07.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну 2010 године износи 47.486 динара. Исплаћена зарада у јуну номинално је већа од исплаћене зараде у мају за 2,2 % а реално већа за 2,2%. 


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну износи 34.161 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају  номинално је већа за 2,1% а реално  већа  за 2,1%

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у јуну дајемо у прегледу који следи: 

    

     јун 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

47.486

34.161

Привреда

45.033

32.505

Ванпривреда

52.355

37.449


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун
 од 47.486 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.августа 2010. године у износу од  237.430 динара (47.486 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste