Утврђена је минимална акциза на дуванске прерађевине

Законом о акцизама („Сл. гласник РС", бр. 22/01,... и 31/09) и Уредбом о начину и поступку утврђивања износа најпопуларнијих цена цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Сл. гласник РС", бр. 49/05, ... и 41/09), прописано је да Минималну акцизу утврђује Влада Републике Србије два пута годишње, и то у периоду од 1. до 31. јула и у периоду од 1. до 31. јануара, на основу података о износима најпопуларнијих цена за одређене ценовне категорије дуванских прерађевна које имају највећи обим продаје у Републици у протеклом полугодишту. У складу са тим, Влада Републике Србије, донела је

   

           

О Д Л У К У

 

О ИЗНОСИМА НАЈПОПУЛАРНИЈИХ ЦЕНА И МИНИМАЛНИХ АКЦИЗА ЗА  ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

 

Према овој одлуци, износи најпопуларнијих цена и минималних акциза за цигарете, цигаре, цигарилосе и дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) јесу:

 

Врста дуванских прерађевина

Износ

 најпопуларније цене

Износ

минималне акцизе

Цигарете

85,00 дин/пак.       

        47,02 дин/пак.

Цигаре и цигарилоси:

                

 

- цигаре

40,00 дин/ком.

    15,74 дин/ком.

- цигарилоси

45,00 дин/ком.

        15,74 дин/ком.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

          

     

- резани дуван

5500,00 дин/кг               

1.925,00 дин/кг

- дуван за лулу

-                          

-

- дуван за жвакање

                                     -

-

- бурмут

-

-

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије" а даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о износима најпопуларнијих цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС", број 4/10). 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste