Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у августу 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 250 од 31.08.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у августу 2010. године:

 

 

Август 2010/               Јун 2010

Август 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,0

106,7

Индекси трошкова живота

 101,7

105,5


У августу 2010. године у односу на исти месец 2009. године цене на мало су повећане за 7,9% а у односу на децембар 2009. године за 6,7%.

У јуну 2010. године у односу на исти месец 2009. године трошкови живота су повећани за 6,3% а у односу на децембар 2009. године за 5,5%. 

Затезна камата за август/септембар 2010 године износи 1,5050%.
  

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste